Jsme spolek založený na podzim roku 2017 s myšlenkou rozvoje a podpory umění v oboru tanečním, výtvarném, hudebním, pohybovém a scénickém. Spojuje nás zájem o kulturní a umělecké činnosti a chuť se na nich  podílet a realizovat je. Orbita je prostorem otevřeným pro umělecké spolupráce i veřejnost. Znamená pro nás příležitost zkoumat, učit se a rozvíjet se tancem.
Podporuje tři segmenty, které spolupracují a předávají si zkušenosti.                        

     OXYMORA                     SEtkání                    NGC 6302

Každý segment má svůj prostor a čas, pracuje na svých projektech a cílech. Spolupracujeme s dalšímy spolky, organizacemi a hledáme společné orbity...