Nové uskupení SEtkání navazuje na činnost integrované taneční skupiny SETKÁNÍ, kterou založila Tereza Lepold Vejsadová v roce 2005 v Ostravě. Se skupinou vytvořila několik choreografií. Obdržela Cenu hejtmana Moravskoslezského kraje  za choreografii společného tanečního vystoupení handicapovaných a zdravých tanečníků s názvem Setkání.
Činnost segmentu SEtkání je zaměřena na práci s handicapovanými lidmi. Prostřednictvím tance a pohybu hledáme nové cesty k adaptaci, integraci a inkluzi. Pozornost je kladena na prohlubování individuálních schopností stejně jako na práci ve skupině, kde jsou smazány jakékoliv rozdíly mezi zdravým a postiženým tanečníkem. Každý přináší do svého tance něco osobitého, čím se mohou druzí inspirovat. Smyslem pravidelných setkání není pouze vytvořit a nacvičit několik choreografií za rok. Cílem je projít si procesem tvorby, pracovat na sobě po fyzické, psychické i umělecké stránce a docílit postupného osobnostního růstu. Vzniklé výstupy jsou potom v podstatě jen viditelnou „špičkou ledovce“ celkového úspěchu.
V prosinci 2017 se uskupení stalo segmentem spolku ORBITA. Jde nám o hledání, adaptaci, integraci a návazně o inkluzi obou světů. Našim cílem je potkávat se, tvořit a realizovat.
V roce 2018 jsme vytvořili 3 taneční inscenace – Kafkasia, Tekutost TEĎ! a Dva z Kafky. Zahájili jsme spoluprací s drážďanskou inkluzivní skupinou Multifil identity na společné inscenaci Kafkasia inspirované životem a dílem France Kafky, za podpory Česko německého fondu budoucnosti.
V roce 2019 jsme vytvořili taneční inscenaci Na cestě, s jejíž částí Dva na cestě jsme se zúčastnili mezikrajového kola postupové přehlídky Otevřeno v Divadle Barka a postoupili jsme do celostátního kola v Kolíně. Choreografii Dva na cestě jsme spolu s kousky Na lodi a Dva z Kafky prezentovali rovněž na festivale Vedle jedle v Praze. Vystoupili jsme také v Jihlavě na Květinovém dni, akci pořádané oblastní charitou, a to s novou choreografií Kolotoč.