Ostravská krajina, místo, které nás oslovuje a inspiruje. Její historie, současnost a budoucnost. Co pro nás znamená člověk v krajině,  v prostoru, který prošel mnoha procesy, ať už bez, nebo se zásahem člověka. Vystupují zde mnohé, taktéž filozofické otázky. Jak má člověk přistupovat k pro něj přirozenému prostředí?Je možné soudit vliv a směřování ? Kam se posunuje lidské vnímání v souvislosti s kvantitou, možnostmi a tempem? Jsme schopni vstoupit do krajiny a strávit v ní čas a vnímat ji? Může být symbolická přes všechny vrstvy, až hluboko do nitra člověka. Jsou zde místa kde se tyto vrstvy překrývají a prolínají, vznikají reakce a krajina reaguje na dotek člověka.