Koncept: Roberta Legros Štěpánková, Tomáš Janypka

Projekt IMMEDIATUS – Série improvizovaných večerů si klade za cíl zprostředkovat
divákovi zážitek z NOVÉ FORMY bezprostřední improvizované tvorby umění. Míníme do Brna přinést novou formu umění, která divákovi přibližuje tanec ve spojení s hudbou a vzniká v ucelené komplexní divadelní představení.

Děkujeme za podporu: