SEtkání / Historie

Na počátku stál projekt krátkého tanečního vystoupení s názvem „Pokoj všem“ Kateřiny Kapicové, mladé vozíčkářky a Igora Vejsady, v té době šéfa ostravského baletu Národního divadla Moravskoslezského., původně vytvořený pro jedno vystoupení na jaře roku 2005 v Ostravě. Úspěch byl tak veliký, že se z jednoho vystoupení vyklubalo hned několik dalších (v Ostravě, Brně, Praze ad.) a o taneční obor se na území města Ostravy podnítil značný zájem. Pokračovali jsme dál a projekt otevřít dalším mladým lidem, kteří měli zájem o taneční obor. Díky iniciativy Terezy Lepold Vejsadové – autorky projektu, díky nepostradatelné pomoci profesionálních tanečníků, působících v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě a nadšenému zapojení maminek a asistentů se vše podařilo. Začali jsme se scházet v prostorách Janáčkovy konzervatoře Ostrava, kde jsme měli k dispozici baletní sál. Od prosince roku 2005 jsme se zároveň stali posluchači tanečního oddělení Múzické školy a Lidové konzervatoře v Ostravě. Múzická škola se nám stala „druhým domovem“. Současně sem stáli u zrodu občanského sdružení Bílá holubice, který v Ostravě působí do teď.