NGC 6302

je tvůrčí skupina, která se pohybuje v prostředí současného umění a zaměřuje se na pohyb, tanec, choreografii.

Naše představa je shlukovat tvořivé lidi, s nimi hledat, objevovat, a tvořit.  Vytváříme prostor současné tvorbě a její prezentaci.  Jsme síť lidí, kteří se zapojují do procesu tvorby  a hledáme společné prostředky jak vyjádřit naše myšlenky, nápady a pocity. 

Pracujeme  interdisciplinárně  a dáváme prostor naslouchání, hře, akci, uvědomění, reflexi. Rádi se na věci díváme z různých perspektiv a oživujeme veřejný prostor. Hledáme naše limity, objevujeme propasti, překonáváme výzvy,  děláme chyby a prostřednictvím pohybu se vyjadřujeme.

Báze je stálá, ale struktura sítě se do určité míry mění v závislosti na aktuálním projektu, možnostech, dispozicích...